De Populier. Onze volksboom in nieuw perspectief, KNNV-Uitgeverij, 2017

Lange rijen populieren – arbor populi – zijn een vertrouwd beeld in het landschap. Maar de icoon van het Nederlandse polderland raakte de afgelopen decennia uit de gratie. Het woord ‘waaibomenhout’ droeg bij aan een slecht imago. Nog maar weinig populieren worden geplant. Inmiddels zijn veel bomen ver over de kaprijpe leeftijd en worden als een veiligheidsprobleem gezien. Oude, inheemse populierensoorten worden een zeldzaamheid.

Toch lijkt de populier in Nederland op een nieuw kantelpunt te staan. Staatsbosbeheer wil de boom terugbrengen in het landschap en het populierenhout gewilder maken. In de Brabantse Meierij, dat een lange populierentraditie kent, is kortgeleden het initiatief Peppelhout gestart. Van populieren worden nog steeds klompen, pallets, papier en biomassa gemaakt, maar tegenwoordig wel in heel andere verhoudingen. Daarnaast wordt gezocht naar hoogwaardiger toepassingen. Is daarmee het tij voor de populier te keren?

In de vorm van ruim dertig boeiende gesprekken volgde ik – zowel langs cultuurhistorische lijn als in de opeenvolgende levensfasen – het verhaal van de populier: van stek tot surfplank. Verrassend was hoe vaak ik op mijn route weer in Wageningen uitkwam. Ik sprak met kwekers, (landschaps)architecten, bosbouwers, boomspecialisten, boswachters, terreinbeheerders, wetenschappers, houtverwerkers, boomridders, meubelmakers en beeldend kunstenaars, mensen die zich vanuit verschillende invalshoeken nauw bij de boom betrokken voelen.

ISBN: 978905011 6251; 240 pagina’s, prijs: € 24,95. Rechtstreeks te bestellen via: https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/planten%20en%20bomen/0/161224

 

Tags:

Comments are closed.

Twitter
LinkedIn