De Populier. Onze volksboom in nieuw perspectief, KNNV-Uitgeverij, 2017

ISBN: 978905011 6251; 240 pagina’s, geïllustreerd.

Lange rijen populieren – arbor populi – zijn een vertrouwd beeld in het landschap. Maar de icoon van het Nederlandse polderland raakte de afgelopen decennia uit de gratie. Het woord ‘waaibomenhout’ droeg bij aan een slecht imago. Nog maar weinig populieren worden geplant. Inmiddels zijn veel bomen ver over de kaprijpe leeftijd en worden als een veiligheidsprobleem gezien. Oude, inheemse populierensoorten worden een zeldzaamheid.

Toch lijkt de populier in Nederland op een nieuw kantelpunt te staan. Staatsbosbeheer wil de boom terugbrengen in het landschap en het populierenhout gewilder maken. In de Brabantse Meierij, dat een lange populierentraditie kent, is kortgeleden het initiatief Peppelhout gestart. Van populieren worden nog steeds klompen, pallets, papier en biomassa gemaakt, maar tegenwoordig wel in heel andere verhoudingen. Daarnaast wordt gezocht naar hoogwaardiger toepassingen. Is daarmee het tij voor de populier te keren?

In de vorm van ruim dertig boeiende gesprekken volgde ik – zowel langs cultuurhistorische lijn als in de opeenvolgende levensfasen – het verhaal van de populier: van stek tot surfplank. Verrassend was hoe vaak ik op mijn route weer in Wageningen uitkwam. Ik sprak met kwekers, (landschaps)architecten, bosbouwers, boomspecialisten, boswachters, terreinbeheerders, wetenschappers, houtverwerkers, boomridders, meubelmakers en beeldend kunstenaars, mensen die zich vanuit verschillende invalshoeken nauw bij de boom betrokken voelen.

In de pers:

‘Wie verwacht er nu een compleet en grondig neergezet verhaal over de populier van de biograaf van de Dordtse dichter C. Buddingh’? Veelzijdigheid is kenmerkend voor Wim Huijser. Ook in zijn laatste boek De populier bekijkt hij de oer-Hollandse boom van vele kanten.’ Wim Boetze in Noorderbreedte, december 2017

‘Dit is geen verslag van een wetenschappelijk onderzoek, en het is ook geen verzonnen verhaal. Het is een verzameling van inzichten, meningen, visies van veel mensen, en daarmee een schatkamer van kennis over en rond de populier.’ Nico D’hamers in Bomen #42, 2018

‘… dit liefdevolle, veelzijdige boek, waarin de meest voorkomende en minst gewaardeerde boomsoort van Nederland een monument krijgt.’ Onze Eigen Tuin, lente 2018

‘De lezer doet via Huijsers boek veel wetenswaardigs op over de populier als natuurlijk fenomeen, als cultuurdrager en als volksboom.’ Frits Niemeijer in Vitruvius, januari 2018

‘Wim Huijser schreef een weemoedig boek over deze typisch Nederlandse boom.’ Martin Zuithof in Vakblad Groen, december 2017

‘Huijser volgde zowel de boom zelf als zijn toepassing op de voet: van poot tot plank, van kloon tot kunstwerk.’ Jan Kas in Reformatorische Dagblad, 23 september 2017

Tags:

Comments are closed.

Twitter
LinkedIn