Harma Horlings en Anita Blom (red.), De groene horizon. Vijftig jaar bouwen aan het landschap van de Flevopolder, Uitgeverij Thoth 2018

ISBN 9789068687668, 192 pag., uitgegeven door Uitgeverij Thoth in samenwerking met Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Gelderland.

Voor dit rijk ge├»llustreerde boek over de aanleg- en ontwikkelingsgeschiedenis van het Flevolandse groen schreef ik het hoofdstuk ‘Het bosbouwkundige experiment’ over de bosbouw in Flevoland.

Het boek bevat het verhaal van steeds veranderende idealen, van een werkelijkheid die soms weerbarstiger was dan verwacht, een verhaal van maakbaarheid en onvoorspelbaarheid, van visie en aanpassingsvermogen.

Tags: ,

Comments are closed.

Twitter
LinkedIn