Bazip, Deibel en andere verhalen. De beste verhalen van C. Buddingh’, Nijgh & Van Ditmar, 2018

ISBN: 9789038805139, 320 pagina’s

C. Buddingh’ (1918-1985) was een van de populairste en toegankelijkste dichters van zijn generatie. Hij introduceerde het alledaagse taalgebruik in de poëzie en bracht dit onder de aandacht van het grote publiek. Zijn stem riep bij voorbaat een glimlach op, terwijl in zijn werk ernst en melancholie steeds vaker de boventoon voerden. Buddingh’ voelde de literaire tijdgeest uitstekend aan of liep daarop vooruit. Zijn oeuvre geldt als een belangrijke barometer van de naoorlogse literatuur in Nederland.

Hoewel Buddingh’ zijn grootste bekendheid dankt aan zijn gedichten, waaronder evergreens als ‘De blauwbilgorgel’ en ‘Pluk de Dag’, mag een deel van zijn proza zeker tot de klassiekers worden gerekend. Voor Bazip, Deibel en andere verhalen zijn, ter gelegenheid van Buddingh’s 100ste geboortejaar in 2018, de beste verhalen door mij verzameld en ingeleid. Van De avonturen van Bazip Zeehok (1969) tot het voetbalverhaal ‘Leve het bruine monster’ (1969); van ‘Daar ga je, Deibel!’ en ‘Krijn kan weer pissen’ (1975) tot poësie en prose – microverhaaltjes op het snijpunt van proza en poëzie.

Tags: ,

Comments are closed.

Twitter
LinkedIn