Tags: genootschappen

‘Het Genootschap’ tussen 47 andere genootschappen

Vrijdag 27 oktober vond onder de noemer ‘De Klassieken Leven’ in het Antwerpse Letterenhuis de allereerste ontmoetingsdag plaats voor Vlaamse en Nederlandse literaire genootschappen. Vertegenwoordigers – veelal bestuursleden – van maar liefst 47 genootschappen en kringen waren van de partij.