Boek 50 jaar groen in Flevoland

Van Staatsbosbeheer ontving ik de opdracht om mee te werken aan het boek ter gelegenheid van 50 jaar groen in Flevoland. Ik schrijf het hoofdstuk met als werktitel ‘Flevoland als bosbouwkundig experiment’. Centrale vraagstelling is: wat kunnen we leren van de bosbouwkundige aanlegprincipes en het beheer in – Zuidelijk en Oostelijk – Flevoland van de afgelopen halve eeuw. En welke lessen zouden hieruit getrokken kunnen worden voor de toekomst?

Het is mooi dat de kennis en ervaring die ik heb opgedaan bij het schrijven van De populier op deze manier zowel een verdieping als een vervolg krijgt.

Tags:

Comments are closed.

Twitter
LinkedIn