Populieren. Onze volksboom in nieuw perspectief

Populieren – arbor populi – zijn een vertrouwd beeld in ons landschap. Maar de volksboom raakte de afgelopen decennia uit de gratie. Nog maar weinig populieren werden geplant. Inmiddels zijn veel bomen ver over de kaprijpe leeftijd en worden als een veiligheidsprobleem gezien. Oude, inheemse populierensoorten worden een zeldzaamheid.

Toch lijkt de populier in Nederland op een nieuw kantelpunt te staan. Zo wil Staatsbosbeheer de boom terugbrengen in het landschap en het populierenhout gewilder maken. Daarnaast wordt gezocht naar hoogwaardiger toepassingen. Is daarmee het tij voor de populier te keren?

In de afgelopen maanden maakte ik een tocht door populierenland en volgde het verhaal van de populier: van stek tot surfplank. Ik sprak met kwekers, (landschaps)-architecten, bosbouwers, boomspecialisten, boswachters, terreinbeheerders, wetenschappers, houtverwerkers, boomridders, meubelmakers en beeldend kunstenaars, mensen die zich vanuit verschillende invalshoeken nauw bij de boom betrokken voelen.

Populieren. Onze volksboom in nieuw perspectief verschijnt in september 2017 bij KNNV-Uitgeverij. Wilt al u een boek reserveren? Dat kan; de verkoopprijs wordt € 24,95. Heeft uw organisatie interesse in een lezing? Ik neem u graag mee op mijn ontdekkingstocht.

[Foto Andrea Gulickx]

Comments are closed.

Twitter
LinkedIn