In voorbereiding: ‘De mythes van Wageningen’

In mei 2025 wordt 80 jaar Bevrijding herdacht. Wageningen en Hotel De Wereld spelen daarin een belangrijke rol. Toch is de betekenis die aan de gebeurtenissen op 5 en 6 mei 1945 wordt gehecht niet geheel onomstreden. Bovendien wordt de via de media verstrekte informatie vaak gereduceerd tot enkele oneliners die geen recht doen aan de werkelijke geschiedenis. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag of de ‘conferentie van Wageningen’ op 5 mei 1945 als de Duitse capitulatie beschouwd mag worden of niet, maar ook wat de drijfveer was om deze bijeenkomst in Wageningen te laten plaatsvinden.

Daarom schrijf ik samen met Jelle de Gruyter komend jaar een nieuw boek met als werktitel De mythes van Wageningen. Wat er wel en niet gebeurde in en om Hotel De Wereld op 5 en 6 mei 1945. Het zal half april 2025 verschijnen bij Uitgeverij Omniboek (onderdeel van VBK uitgevers).

Jelle en ik hebben ons de afgelopen jaren uitvoerig beziggehouden met de meidagen van 1945 in Wageningen. Dat heeft geleid tot meerdere publicaties en projecten, waarvoor wij  veel meer informatie verzamelden dan in de diverse uitgaven kon worden gebruikt. Tegelijk zijn veel vragen nog onbeantwoord.

In het boek, waarvoor aanvullend onderzoek zal worden gedaan, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de waarheid en mythes rond de ‘capitulatiebesprekingen’ in Hotel De Wereld, vanuit het gegeven dat dit geen feitelijke capitulatie was, omdat die al in de avond van 4 mei 1945 had plaatsgevonden op de Lüneburger Heide in Duitsland. Ook zal er uitvoerig worden ingegaan op de hoofdrolspelers die in Hotel De Wereld om tafel zaten en op de tegenstrijdigheden, mystificaties en verborgen agenda’s rond deze besprekingen. Algemeen wordt aangenomen dat die uiteindelijk leidden tot de ondertekening van de ‘Orders to Surrender’ op 6 mei 1945 in de aula van de toenmalige Landbouwhogeschool.

De laatste, chaotische, dagen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland roepen nog altijd tal van vragen op. Een deel daarvan zal waarschijnlijk nooit beantwoord kunnen worden. Naast de historische feiten zullen mythes tot de verbeelding blijven spreken. Vast staat in elk geval dat de gebeurtenissen van 5 en 6 mei 1945 door de Nederlandse bevolking al bijna 80 jaar ervaren worden als de ‘capitulatie’ en als genoegdoening voor de vernedering van 15 mei 1940 toen het Nederlandse leger (formeel) capituleerde voor de Duitse invaller.

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.

Twitter
LinkedIn