Filosofisch wandelen met Eric Brinckmann voor Nieuwe Veluwe

Wandelen is kijken met je voeten. Het is een Taoïstische wijsheid uit de mond van landschapsfilosoof Eric Brinckmann met wie ik voor Nieuwe Veluwe 01/2019 aan de wandel ging in het Heelsumse Beekdal. Meebewegend met de natuur en het landschap ervarend. De filosofische wandeling voert langs de vermaarde Wodanseiken en voormalige vloeiweiden. Door te lopen, te kijken, te registreren en vast te leggen kunnen we veel van het landschap en haar bewoners leren, aldus Brinckmann. ‘Als we de ingenieuze bevloeiingssystemen herstellen, realiseren we een veel groter waterbergend vermogen en spelen we adequaat in op klimaatverandering.’

Artikel over Eric Brinckmann in Nieuwe Veluwe 01/2019

Tags: , , ,

Comments are closed.

Twitter
LinkedIn