Een geluk bij een ongeluk – Een keuze uit de gedichten van C. Buddingh’, Uitgeverij Rainbow, 2018

Samengesteld door Wim Huijser. ISBN 9789041741097, 220 pagina’s

(Kees) Buddingh’ (1918-1985) mag gerekend worden tot de populairste dichters van zijn generatie. Zijn stem riep bij voorbaat al een glimlach op, terwijl in zijn poëzie ernst en melancholie steeds vaker de boventoon voerden. Met zijn ‘gorgelrijmen’ verwierf hij al in de jaren veertig en vijftig zijn eerste bekendheid; ‘De blauwbilgorgel’ is zelfs klassiek geworden. Bovendien was hij het die het alledaagse taalgebruik in de poëzie introduceerde en deze bij een groot publiek bekendheid gaf. Buddingh’ bleek niet alleen de ‘dichter van het moment’; een groot deel van zijn teksten behoort ook nu nog tot de literaire canon. Zijn gorgelrijmen, maar ook het elastiekje dat eerst leek op een schaartje en vervolgens op het brilletje van Bernlef. Voor deze uitgave verzamelde ik zijn mooiste en meest bijzondere gedichten.

In de serie Rainbow Essentials verschijnt poëzie van belangrijke Nederlandse en buitenlandse dichters en bloemlezingen van gedichten door de eeuwen heen.

 

Tags: , ,

Comments are closed.

Twitter
LinkedIn