Boer en burger belangrijke beheerders Binnenveldse Hooilanden

Boeren en vrijwilligers gaan een belangrijke rol spelen in het beheer van de Binnenveldse Hooilanden. Samen maakten ze ook het plan om deze natuur aan te leggen.

De deelnemers plaatsten maandagochtend 27 maart, onder een vroege lentezon in Bennekom, hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

‘Dat lokale inwoners zich melden met plannen voor het inrichten van nieuwe natuur was nieuw in Nederland’, legde gedeputeerde Jan Jacob van Dijk uit aan presentator van de bijeenkomst Wim Huijser. ‘We hebben hen gevraagd om samen met de boeren één plan te maken en we hebben ze daarbij ondersteund. Zij hebben uiteindelijk samen met Staatsbosbeheer een plan gemaakt voor de inrichting in het Binnenveld. Een plan dat past binnen de provinciale doelen in het Binnenveld.’

De 7 partijen die de 240 ha natuur gaan realiseren zijn de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Stichting Mooi Binnenveld, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Ede en Wageningen. De eerste schop gaat in september 2018 in de grond. Daaraan vooraf gaat het ontwerp van de inrichting, aanvraag en behandeling van vergunningen en de aanbestedingsprocedure.

Zie ook: http://hoogenlaag.nl/lokaal/unieke-samenwerking-burgers-en-boeren-226176

v.l.n.r. Dirk Siert Schoonman, heemraadWaterschap Vallei en Veluwe, Rianne Roeters, Gebiedsmanager Veluwe/Achterhoek Staatsbosbeheer, Han ter Maat, wethouder gemeente Wageningen, Kees de Ruiter, voorzitter stichting Mooi Binnenveld, Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde prov. Gld., Reijer Jochemsen, Coöperatie Hooilanden, Willemien Vreugdenhil, wethouder gemeente Ede, Wim Huijser, presentator van de bijeenkomst in Zorgboerderij De Hooilanden

Tags: ,

Comments are closed.

Twitter
LinkedIn