Afspraken voor 240 hectare nieuwe natuur in Binnenveld tussen Wageningen en Ede

Bijzonder eervol vind ik het dat ik op maandag 27 maart de presentatie mag doen van het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst Binnenveldse Hooilanden tussen Gedeputeerde Staten van Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, Staatsbosbeheer, gemeente Ede, gemeente Wageningen, de coöperatie Binnenveldse Hooilanden en de stichting Mooi Binnenveld.

Deze partijen gaan samen Schetsontwerp Binnenveldse Hooilanden uitwerken en uitvoeren. In de samenwerkingsovereenkomst maken de partijen afspraken over planuitwerking, grondverwerving, inrichting, eigendom, beheer en onderhoud. Het waterschap Vallei en Veluwe krijgt de regie voor de uitvoering en neemt het voortouw bij de planuitwerking en de inrichting van het gehele gebied. Staatsbosbeheer, de coöperatie Binnenveldse Hooilanden en de stichting Mooi Binnenveld stellen een plan op voor eigendom, beheer en onderhoud van de Binnenveldse Hooilanden. De inrichting van het nieuwe natuurgebied start medio 2018 en zal het in 2020 worden afgerond.

Comments are closed.

Twitter
LinkedIn