Harma Horlings en Anita Blom (red.), De groene horizon. Vijftig jaar bouwen aan het landschap van de Flevopolder, Uitgeverij Thoth 2018

ISBN 9789068687668, 192 pag., uitgegeven door Uitgeverij Thoth in samenwerking met Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Gelderland.

Voor dit rijk geïllustreerde boek over de aanleg- en ontwikkelingsgeschiedenis van het Flevolandse groen schreef ik het hoofdstuk ‘Het bosbouwkundige experiment’ over de bosbouw in Flevoland.

Het boek bevat het verhaal van steeds veranderende idealen, van een werkelijkheid die soms weerbarstiger was dan verwacht, een verhaal van maakbaarheid en onvoorspelbaarheid, van visie en aanpassingsvermogen.

In de pers:

‘Een van de boeiendste verhalen is die over bosbouw in de polders […] De groene horizon laat zo zien dat vijftig jaar menselijk ingrijpen kan leiden tot een boeiend landschap waarvan vooral buitenlandse bezoekers terecht onder de indruk zijn.’ Roel Sikkema, Nederlands Dagblad, januari 2019

‘ln deze prettig geschreven, boeiende uitgave wordt in een vijftal hoofdstukken, steeds afgewisseld door een intermezzo, vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op het onderwerp.’ Ir. R.J. Wijntjes voor NBD/Biblion, januari 2019

 

Comments are closed.

Twitter
LinkedIn