De Populier. Onze volksboom in nieuw perspectief, KNNV-Uitgeverij, 2017

Lange rijen populieren – arbor populi – zijn een vertrouwd beeld in het landschap. Maar de icoon van het Nederlandse polderland raakte de afgelopen decennia uit de gratie. Het woord ‘waaibomenhout’ droeg bij aan een slecht imago. Nog maar weinig populieren worden geplant. Inmiddels zijn veel bomen ver over de kaprijpe leeftijd en worden als een veiligheidsprobleem gezien. Oude, inheemse populierensoorten worden een zeldzaamheid.

Toch lijkt de populier in Nederland op een nieuw kantelpunt te staan. Staatsbosbeheer wil de boom terugbrengen in het landschap en het populierenhout gewilder maken. In de Brabantse Meierij, dat een lange populierentraditie kent, is kortgeleden het initiatief Peppelhout gestart. Van populieren worden nog steeds klompen, pallets, papier en biomassa gemaakt, maar tegenwoordig wel in heel andere verhoudingen. Daarnaast wordt gezocht naar hoogwaardiger toepassingen. Is daarmee het tij voor de populier te keren?

In de vorm van ruim dertig boeiende gesprekken volgde ik – zowel langs cultuurhistorische lijn als in de opeenvolgende levensfasen – het verhaal van de populier: van stek tot surfplank. Verrassend was hoe vaak ik op mijn route weer in Wageningen uitkwam. Ik sprak met kwekers, (landschaps)architecten, bosbouwers, boomspecialisten, boswachters, terreinbeheerders, wetenschappers, houtverwerkers, boomridders, meubelmakers en beeldend kunstenaars, mensen die zich vanuit verschillende invalshoeken nauw bij de boom betrokken voelen.

ISBN: 978905011 6251; 240 pagina’s, prijs: € 24,95. Rechtstreeks te bestellen via: https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/planten%20en%20bomen/0/161224

In de pers:

‘Juist door dat brede scala van geïnterviewden lukt het Huijser om de rol en positie van de populier op unieke wijze te belichten. Het ene moment word je meegenomen in de achtergronden van bosbeheer, dan weer in landschapsarchitectuur of boomveredeling. Zo wordt de populier haast een personage in een bioroman.’ Wibo Kosters in magazine naarbuiten van Staatsbosbeheer, september 2017

‘Al eerder schreef Huijser het boek Het ruisen van de populieren over de Wageningse bomenrij en dat bracht hem op het idee de toestand van de populier anno 2017  voor heel Nederland in kaart te brengen.’ Eric Wijnacker in de Gelderlander, september 2017

‘Huijser is er in geslaagd om mij met een andere blik naar de populier te laten kijken. Bovendien heeft hij mij doen inzien dat het van groot belang is dat we deze volksboom behouden voor het Nederlandse landschap. Tot zover: missie geslaagd!’ Gerrit Tenkink in De Houtkrant, oktober 2017

‘Wie verwacht er nu een compleet en grondig neergezet verhaal over de populier van de biograaf van d Dordtse dichter C. Buddingh’? Veelzijdigheid is kenmerkend voor Wim Huijser. ook in zijn laatste boek De populier bekijkt hij de oer-Hollandse booom van vele k anten.’ Wim Boetze in Noorderbreedte, december 2017

‘Wim Huijser schreef weemoedig boek over onze volksboom.’ Martin Zuithof in vakblad Groen, december 2017

Tags:

Comments are closed.

Twitter
LinkedIn