C. Buddingh'

C. Buddingh’, Mijn katten en ik (met een nawoord van Wim Huijser), Aspekt, 2008

ISBN: 9789059116535

Buddingh’ begon over zijn katten te schrijven op 3 juli 1977: ‘Vandaag aan een nieuw boek begonnen: de geschiedenis van mijn (onze) katten. Ik was het al jaren van plan, maar een stuk van Rudy Kousbroek in het Cultureel Supplement van vrijdag […] heeft de vonk eensklaps doen ontstaan: vijftien pagina’s geschreven en misschien komen er dadelijk nog een paar bij. Ik ben nu gevorderd tot het moment waarop onze eerste kat, Poekie, bij ons arriveerde. Wel het begin van een tijdperk.’

Mijn katten en ik is echter blijven steken halverwege het achtste hoofdstuk. Dringender werkzaamheden maakten dat Buddingh’ het manuscript onvoltooid terzijde legde. In 1988, drie jaar na het overlijden van de auteur, werd het onvoltooide boek uitgegeven door Cadans. Als aanvulling werden een paar toepasselijke foto’s en een paar gedichten van Buddingh’ toegevoegd. Deze vierde druk, dit keer uitgegeven door Aspekt, verschilt op een paar belangrijke punten van de vorige drukken. Wim Huijser schreef een nawoord waarin hij de ontstaansgeschiedenis van het manuscript schetst. Ook koos hij uit de dagboeken die Buddingh’ tot 1980 bijhield, die passages die over de katten van de schrijver gaan. Deze nieuwe druk is daardoor iets ‘completer’ dan de vorige geworden.

 

 

Tags:

Comments are closed.

Twitter
LinkedIn